ľudia

Tím OE

Account Manager
Pavol
Baboš
+421 948 504 593

Absolvoval vysokoškolské štúdium na FF UK v Bratislave v odbore politológia, a na KU Leuven v odbore sociológia.

V rokoch 2007 až 2010 pôsobil v denníku Pravda a neskôr ako spolupracovník Hospodárskych novín. V tomto období absolvoval aj školu politickej žurnalistiky na Georgetown University vo Washingtone, DC.

V roku 2013 obhájil PhD. v politológii na FF UK v Bratislave, kde ostal pôsobiť ako pedagogicko-výskumný pracovník. Výskumne sa zaoberal najmä voličským správaním a postojmi k demokracii, Európskej únii a globalizácii. Z metodológie kombinoval kvantitatívne, kvalitatívne aj experimentálne metódy. Práve experimentálne metódy sa stali ťažiskovými vo viacerých medzinárodných akademických publikáciách. Metodologické kurzy tvorili jadro výučby.

Okrem akademických štúdií publikoval aj dve knihy: Slovensko v globalizujúcej sa EÚ, a Spoločenské problémy, politické (ne)riešenia: voľby 2016 (v spoluautorstve).

Vedeckú prácu popularizoval aj v mnohých verejných diskusiách, sa pravidelne objavoval v médiách a analyzoval spoločenské dianie a postoje verejnosti.

V agentúre 2muse začal pracovať od 1. 4. 2020.