Ako si udržať zákazníkov?

komplexne a strategicky

Zákazníci majú rozum i srdce. Ich postoje voči vašej značke sú zostavené z veľkého množstva zážitkov spojených s vami, s vašimi produktmi, službami, komunikáciou, starostlivosťou a ovplyvnené množstvom okolností, v ktorých sa v súvislosti s vašimi službami a produktmi ocitli.

Vieme vám dopomôcť k veľmi detailnému poznaniu rôznych čiastkových situácií (UI, UX testy, customer journey, biometrické merania) ale aj komplexne mapovať spokojnosť a lojalitu zákazníkov.

Naše indexy spokojnosti a lojality zákazníkov sú overené reálnym správaním.
Máme pozitívne skúsenosti s prepájaním týchto výsledkov s internými databázami zákazníkov.

Starostlivosť o zákazníkov priamo súvisí aj s definovaním motivátorov a hrozieb retencie, ktoré odpovedajú na otázku čo a ako vplýva na spokojnosť a lojalitu zákazníkov. Výsledky našich prieskumov v tomto smere vedú k stanoveniu priorít, na základe ktorých je riadenie vzťahu so zákazníkmi efektívne.

Ozvite sa nám:
Project Executive
Juraj Jančovič
+421 944 062 531
Alebo sa my ozveme vám: