Fenomén regrutácie a jej úskalia

Predstavte si more...nekonečné, živé a plné najrozmanitejších rýb a morských živočíchov. Niektoré plávajú v húfoch, niektoré sú samotári, niektoré sa vyslovene skrývajú. Aký skúsený, trpezlivý a šikovný musí byť rybár, aby ulovil tie najžiadanejšie ryby na ranný trh v meste?

Práca rybára sa dá zjednodušene prirovnať k práci regrutanta.

Marketingový prieskum stojí a padá na správnej a korektnej regrutácii, na konkrétnych ľuďoch, s ktorými sa zhovárame. Nájsť a presvedčiť ich, aby participovali na prieskume môže byť škálovo jednoduchšie, zložitejšie, aj veľmi náročné. Nie je predsa jedno, či máme uloviť kapra v chovnom rybníku alebo žraloka na otvorenom mori J

Ako je možné regrutáciu zadefinovať?

Regrutácia je proces:

  • vyhľadávania ľudí so špecifickými charakteristikami,
  • získavania a overovania si informácií o týchto ľuďoch,
  • motivovania a presviedčania ľudí, aby sa aktívne zúčastnili prieskumu.

V závislosti od typu prieskumu (kvantitatívny alebo kvalitatívny), regrutujeme ľudí buď z telefonických databáz, prostredníctvom online panelu alebo regrutantskej siete. Vo všetkých prípadoch selektujeme ľudí cez kvótne sociodemografické znaky (napr. pohlavie, vek, kraj), ale aj zadané kritériá cieľovej skupiny (aktívni športoví rybári – rybárčia minimálne 2x mesačne).

Regrutácia v kvalitatívnom prieskume je osobná, založená na vzťahovom manažmente – na otvorenej komunikácii, dôvere, ale aj dôslednej spätnej väzbe. Ak chceme efektívne regrutovať, musíme mať vybudované dobré vzťahy a množstvo kontaktov na všetkých úrovniach regrutantskej siete. Ako prebieha?

  • Na začiatku je cieľ prieskumu, s ktorým klient prichádza k nám. Klient má predstavu o cieľovej skupine, ktorú spolu vyšpecifikujeme tak, aby z prieskumu získal užitočné a v praxi aplikovateľné informácie.
  • Následne zadáme špecifiká cieľovej skupiny regrutantom – profesionálnym školeným „headhunterom“ pre prieskum, ktorí rozhodia siete vo svojej lokalite. Regrutanti pracujú systematicky, aktívne vyhľadávajú komunikatívnych ľudí, o ktorých si zhromažďujú informácie, vedú si rôzne databázy a oslovujú ich do vhodných prieskumov.
  • V rámci viacstupňového systému kontroly a pravidiel si následne overujeme pravdivosť informácií a vhodnosť respondentov (frekvenciu účasti na prieskumoch, vylúčenie nežiaducich profesií, špekulantov a podobne).
  • Regrutanti aj respondenti sú finančne odmeňovaní za spoluprácu a účasť na prieskumoch, výška odmeny sa prispôsobuje náročnosti cieľovej skupiny.

Nuda v regrutácii rozhodne nehrozí, je to práca plná prekvapení. Tak ako sa ryby snažia do poslednej chvíli uniknúť sieti, kľučkujú a vymýšľajú aj ľudia. Bežne sa stretávame s „profesionálnymi respondentami“, ktorých každá agentúra pozná ako svoju dlaň, či vypočítavými chameleónmi s bujnou fantáziou. Skúsení a empatickí regrutanti vedia odhadnúť a preveriť ľudí, ale neraz potrebujú zapojiť aj šiesty zmysel.

Nenápadná regrutácia prebiehajúca na pozadí marketingových prieskumov je kritickým základom úspešnosti projektov. Ak chceme nájsť a „uloviť“ tie správne ryby, neoplatí sa na regrutácii šetriť – ani čas, ani peniaze. Len tak dostaneme plnohodnotné a užitočné informácie, s ktorými je možné ďalej pracovať.

 

Autor:

Katarína Stankovianska, 2muse

Archív