Schopnosť vplývať

Nový nástroj 2muse „Otestuj svoju reklamu“/ testreklamy.sk umožňuje rýchle a cenovo dostupné otestovanie vašej reklamy na reprezentatívnej vzorke obyvateľov Slovenska vo veku 18-65 rokov a porovnanie jej výsledkov s robustným benchmarkom.

Výstupom z testu je skóre v 8 sledovaných indikátoroch. Štyri z nich sa sústreďujú na schopnosť reklamy zaujať ľudí (čiže utkvieť v ich pamäti) a 4 ďalšie indikátory sa zameriavajú na schopnosť reklamy vplývať (čiže to, ako reklama dokáže ovplyvniť značku a správanie ľudí).

Indikátory schopnosti reklamy vplývať:

Prvým atribútom, ktorý meriame v oblasti schopnosti vplývať, je identifikácia jednotlivca s komunikovanou ponukou v reklame. Primárnym predpokladom aktivizácie jednotlivca smerom k využitiu ponuky je jej relevantnosť. Úplne alebo čiastočne sa s ponukou v reklamách identifikuje v priemere 50% ľudí. Na druhej strane, sú reklamy a ponuky, ktoré dokážu osloviť výrazne širšie spektrum populácie, ako napr. kampane obchodných reťazcov komunikujúce ich cenovú výhodnosť.  

Druhým podstatným atribútom schopnosti reklamy vplývať je vhodnosť reklamy k značke (Brand fit). Priemerne sa reklama úplne hodí k značke len niečo vyše pätine ľudí a v ďalšej cca polovici prípadov dochádza len ku čiastočnej zhode. K silnej zhode reklamy a značky dochádza, ak sa kreatíva reklamy zhoduje s vnímaným imidžom značky alebo propagovaným produktom. Príkladom kampaní s mimoriadne vysokou zhodou reklamy a značky je kampaň Kolesománia COOP Jednoty z roku 2015, kampaň Dedoles Veselé ponožky, čo nemajú páru, ale aj vianočná kampaň Martinusu – Kúp mi radšej knihu.

Brand Empathy  atribút je nadstavbou brand fitu a ďalším sledovaným atribútom. Atribút meria, či reklama vytvára v ľuďoch pozitívnu emóciu vzťahujúcu sa na samotnú propagovanú značku. V priemere vytvárajú reklamy úplne alebo skôr dobrý pocit zo značky u približne polovice ľudí. Príkladom kampane, ktorá dokázala v ľuďoch vytvoriť pozitívny dojem zo značky, je spomínaná vianočná kampaň Martinusu s Mekym Žbirkom. 30% ľudí rozhodne súhlasí, že táto kampaň vytvára u nich dobrý dojem zo značky Martinus  (vs. 14% v priemere) a ďalších skoro 50% ľudí skôr súhlasí (vs. 39% v priemere). Značka je vnímaná ako moderná, dynamická a inovatívna, čo imponuje primárne mladým, dynamickým ľuďom. Súčasne ostáva ľudská, priateľská a zaujímajúca sa o potreby svojich zákazníkov, čím ich dokáže podchytiť a zaujať. Spot podporuje autentickosť a nápaditosť Martinusu, aktivizuje značku.

Posledným a kľúčovým atribútom, ktorý test sleduje, je schopnosť vzbudiť reklamou záujem o propagovanú ponuku (Cognitive potency). Len cca 12% ľudí v priemere úplne súhlasí, že daná reklama v nich vytvorila záujem o propagovaný produkt, službu alebo značku. Kým niektoré reklamy vzbudia záujem o ponuku ledva u pár percent ľudí, vianočná kampaň Martinusu dokázala určite vzbudiť záujem u cca štvrtiny ľudí vo veku 18-65 rokov. Kampaň bola totiž vytvorená na základe výsledkov prieskumu, podľa ktorého je kniha najobľúbenejším vianočným darčekom.

Archív