Spotrebiteľský pulz počas pandémie koronavírusu

Firmy, zamestnanci, živnostníci, spotrebitelia, ľudia, mladí, starší, deti, rodičia, partneri, dovolenkári, športujúci, pacienti... Koronavírus sa dotkol väčšiny z rolí, v ktorých sa dnes ocitáme. Pred pár týždňami v hlavách mnohých ešte zneli hlasy o zbytočnej panike, dnes už všetci nosia rúško, školy sú zavreté, hranice uzavreté a globalizácia ako keby zaradila spiatočku. Čo bude ďalej? Čo nás ešte čaká? Kedy to skončí? Nevieme. Čo však vieme, je to, že dobu prežitia, obzvlášť v segmente malých a stredných podnikov a živnostníkov, môžeme počítať v dňoch alebo týždňoch. Podľa štúdie J.P. Morgan Chase z roku 2016 sa doba hotovostnej rezervy pre malé a stredné podniky pohybuje od 16 dní (medián, pri reštauráciách) po 47 dní (medián, sektor nehnuteľností).

Dynamika, akou sme si prešli za posledné dva týždne, je nevídaná. Má dopad na všetky oblasti nášho života. Nálady a očakávania, ktoré sa premietli vplyvom pandémie do spotrebiteľského správania, sme zmerali sondou medzi 300 ľuďmi. Bola to zo strany ľudí panika, alebo príprava na obdobie pandémie? Hodnotenie takto položenej otázky nie je ani dôležité, ani rozumné. Čo však v tejto chvíli môžeme, je na základe dát to zachytiť, zmerať.

 

V 2muse sme sa rozhodli aj vplyvom inšpirácie partnerskej spoločnosti GroupSolver z USA poskytnúť verejnosti, podnikateľom, inštitúciám reálne dáta o tom, čo si spotrebitelia na Slovensku myslia, cítia, ako plánujú spotrebu, aké sú ich obavy počas obdobia pandémie koronavírusu. V tomto článku sa pozrieme na to, aké majú ľudia pocity, myšlienky, ktoré im ako prvé napadnú keď pomyslia na koronavírus. V ďalšom vám prinesieme porovnanie situácie u nás a v USA. V tretej časti sa pozrieme detailnejšie na výsledky samostatného prieskumu – monitoringu nastavenia túžob – očakávania budúceho spotrebiteľského správania.

Koronavírus jednoznačne prehlušil čokoľvek sa v spoločnosti dialo za posledné dni a týždne. Či už to boli voľby, zadržanie sudcov, olympijské hry, rušenie športových podujatí a dokonca aj vymenovanie novej vlády. Pandémiu zachytili úplne všetci.
87 % ľudí sa cíti dobre alebo veľmi dobre informovaní. Takmer všetci vedia, že si majú dať pozor na hygienu, vnímajú vírus ako rýchlo prenosný a nebezpečný pre starých ľudí a je spojený s karanténou.

 

85% ľudí sa priklonilo aj k názoru, že sa treba správať rozumne a zodpovedne voči sebe aj ostatným, ale netreba robiť žiadnu paniku a pomáha aj optimizmus.

 

Aké pocity, myšlienky, slová vám napadnú ako prvé, keď pomyslíte na koronavírus?

 

 

Zároveň koronavírus ľudí veľmi silno znepokojuje. V priemere na stupnici od 1 (vôbec neznepokojuje) do 10 (extrémne znepokojuje) ľudia hodnotili svoje obavy na úrovni 7,3 z 10. Najviac, až tretinu ľudí, znepokojuje strach zo smrti blízkeho. Mierne viac tento strach pociťujú ženy. Približne desatina ľudí sa obáva, že nakazia niekoho bez toho, aby o tom vedeli a rovnako desatina sa obáva straty príjmu z dôvodu nemožnosti ísť do práce. Najviac ľudí (60 %) sa obáva o svojich rodičov, potom o deti a iných členov rodiny.  

 

A aký je spotrebiteľský pulz počas pandémie?

Pýtali sme sa ľudí, z ktorých väčšina je primárne zodpovedná za nákup veľkej časti potravín do domácnosti.

Zmenili ste v období posledných dvoch týždňov svoje správanie pri nákupe potravín v súvislosti s výskytom koronavírusu?

 

 

Sedem ľudí z desiatich za posledné dva týždne zmenilo svoje správanie pri nákupe potravín. V tomto období si nakúpili naviac do rezervy zásoby jedla (60%), potom naviac zásoby základných domácich potrieb (41%). Zatiaľ drvivá väčšina ľudí nakupovala rovnaké značky produktov, aké nakupujú vždy.

 

Aké sú konkrétne dôvody prečo ste si kúpili do zásoby viac jedla?

 

Primárne je to obmedzenie pohybu počas karantény, ktorú zjavne obyvatelia na Slovensku dodržiavajú. Pre približne osem ľudí z desiatich sú to hlavné dôvody. Paniku z nedostatku priznáva len štvrtina ľudí. 

 

Ako uvažujú spotrebitelia v horizonte najbližších 3 mesiacov?

Polovica ľudí sa plánuje obmedzovať a znížiť svoje nákupy. 30 % sa plánuje čiastočne obmedzovať a odkladať väčšie položky na neskôr. Pätina deklaruje, že bude nakupovať ako doposiaľ. Budú viac sporiť? Ani nie. 62 % ľudí bude sporiť ako doteraz, viac bude sporiť približne 30 % ľudí. V ktorých oblastiach ľudia svoju spotrebu obmedzia?

Najviac sa to dotkne výdavkov, ktoré ľudia utrácajú v reštauráciách, baroch, kaviarňach. Až trištvrtina ľudí plánuje znížiť výdavky. Takmer dve tretiny ľudí sa obmedzia pri výdavkoch na voľno-časové aktivity, kultúru, cestovanie či dovolenku. Rovnaké obmedzenia aj v kategóriách ako odevy, obuv, spotrebný tovar - ako elektronika. Približne polovica ľudí sa uskromní s míňaním na bývanie, nábytok či vybavenie bytu.

 

 

V nasledujúcich 3 mesiacoch plánujete vaše priemerné mesačné výdavky ... ?

 

Kde, naopak, ľudia plánujú svoje výdavky zvyšovať? Za zdravotnú starostlivosť, zdravie a vzdelávanie.

 

Najviac ľudí svoju dnešnú finančnú situáciu hodnotí priemerne (47%). Ako veľmi dobrú ju vidí len 7 % ľudí a ako dostačujúcu 39 %. V horizonte do konca roka však takmer polovica ľudí očakáva, že ich situácia bude trochu alebo oveľa horšia ako teraz. Skoro polovica ľudí sa obáva straty alebo zníženia príjmov v tomto roku.

V úvode pandémie ľudia ešte nepociťujú,  žeby sa ich finančne dotkla z pohľadu platenia účtov a základných nákupov. Hoci skoro desatina ľudí už deklaruje problémy spôsobené koronavírusom a polovica ľudí očakáva že sa ich dotkne v budúcnosti.

 

Dotkla sa vašej domácnosti súčasná situácia s koronavírusom finančne? Teda máte väčšie problémy s platením účtov, a základných nákupov?

 

O projekte Spotrebiteľský pulz počas pandémie

Výsledky a závery vyplývajú z ad-hoc merania, ktorý realizovala agentúra 2muse v dňoch
23. – 24. marca 2020. Prieskum bol realizovaný online opytovaním cez 2muse on-line panel. Opytovaná bola reprezentatívna vzorka populácie SR vo veku 18+, kvótnym výberom, veľkosť vzorky prvého merania bola 311 respondentov.

 

27. marca 2020

Pre viac informácii o projekte nás prosím kontaktujte:

Stanislava Púčková, 2muse

Peter Sklenář, 2muse

Archív