Humor a zaujatie v telekomunikačných reklamách

2feel® je náš prieskumný nástroj založený na prepojení technológie EmotionID a našich skúseností s prieskumom. Pomocou webkamery mapuje pocity ľudí v reálnom čase sekundu za sekundou, a to počas celej doby sledovania reklamy v ich domácom prostredí. Tracking emócií tak odhalí priebeh a silu 6 základných emócií (šťastie, prekvapenie, smútok, strach, znechutenie a hnev) ako aj zaujatie reklamou. To odráža nielen silu emócií, ktoré reklama vyvolala, ale aj samotnú pozornosť divákov - teda či vydržali pozorne pozerať reklamu od začiatku do konca, alebo sa počas sledovania vyskytovali momenty, keď pozornosť slabla alebo absentovala.

Vtip a reklama idú od začiatku ruka v ruke. Aj v roku 2016 stavili mnohé spoločnosti na zábavné reklamy - výnimkou nie sú ani mobilní operátori ako Telekom, Orange, O2 či 4ka. Rozhodli sme sa preto pozrieť na to, ako vtipné boli tieto reklamy, a do akej miery zaujali divákov. Celkovo sme merali emócie pre 26 telekomunikačných TV reklám zo 44, ktoré boli v roku 2016 odvysielané.

 

#

 

Mapa telekomunikačných reklám za rok 2016 nám tieto reklamy rozdeľuje do 4 kvadrantov, dá sa povedať aj kategórií reklám. Toto rozdelenie je založené na tom, ako reklama dokázala udržať pozornosť a na druhej strane na tom, do akej miery dokázala vyčariť úsmev na tvárach sledujúcich ľudí. Získali sme tak reklamy prvej kategórie, ktoré sú najúsmevnejšie a zároveň zaujímavé. Reklamy druhej kategórie sú tie, ktoré síce veľa úsmevov nevyvolali, ale udržali si zaujatie, najčastejšie priemernú pozornosť divákov (pomyselný štandard – priemer za všetky sledované reklamy). Reklamy tretej kategórie boli síce pre divákov v niektorých okamihoch vtipné, ale pozornosť neudržali. Poslednou kategóriou sú tie, ktoré neboli ani vtipné, ani zaujímavé.

Na prvý pohľad vidíme, že humor (ak je naozaj pre divákov vtipný) ťahá záujem a zvyšuje pozornosť tých, ktorí reklamu sledujú. Potvrdilo sa, že využitie vtipu v reklame posilňuje pozornosť divákov. Najvtipnejšími „telco“ reklamami zo sledovaných v roku 2016 boli 20s reklama od Tesco mobile s mladým párom na lanovke s posolstvom Toto bola najtichšia ponuka. A aká je tá najvýhodnejšiasponzoringový spot od Jura s tarzaním volaním na Jánošíkovu družinu. Obe reklamy patria do prvej kategórie. Tam sa umiestnili ešte dve reklamy od Orangeu, ktoré síce nasledujú s poriadnym odstupom, no zároveň stále vyvolávajú úsmev a zaujatie viac, než väčšina ostatných spotov.

Dobré zaujatím, hoci nevyvolávajúce až taký úsmev, sú aj Orange reklamy o ideálnej rodine s mimoriadne šporovlivými ako aj poslušnými deťmi na cestách. Hlavne reklama s rodinou v záhrade k Navzájom zadarmo je špecifická a drží divákov v napätí iným ako úsmevom. Patria preto do druhej kategórie reklám, kde sa okolo priemerov nachádza aj väčšina meraných reklám pre Telekom a O2.

Veľa FunFón reklám, ktoré silno vsádzajú na humor, dopadlo pri meraní emócií z hľadiska schopnosti vyvolať úsmev nad priemerom. Avšak majú problém s udržaním zaujatia. Patria teda do tretej kategórie reklám. Výnimkou je len 10s sponzoringový spot so svišťami na gauči, ktorý dokázal udržať pozornosť divákov najviac.

Každý z mobilných operátorov mal v roku 2016 aj tie slabšie reklamy, také čo nezaujali a nepobavili. No na to, ako nakoniec bola reklama efektívna, vplývalo veľa ďalších aspektov – nasadenie, konkurencia iných reklám, koncept, mediálny mix, nezanedbateľným aspektom je aj branding či správne odčítanie posolstva. Avšak z prehľadu reklám, ktoré sme podrobili meraniu emócií, vyplýva, že tie naozaj vtipné patria medzi tie s najlepšou pozornosťou divákov.

Autor:

Ľudmila Chovancová, 2muse

Archív