Spotrebiteľský pulz počas pandémie koronavírusu II.

Téma pandémie naďalej rezonuje u celej populácie a žiadna iná téma nestiahla na seba viac pozornosti a záujmu. Pred Veľkou nocou už mnohí z nás pracovali štvrtý týždeň z pohodlia (alebo aj nepohody) svojich domov, ekonomika výrazne spomalila, počet nakazených COVID-19 presiahol počet 700 ľudí a choroba si vyžiadala už prvé obete. V porovnaní s okolitými krajinami sme na tom však boli z pohľadu štatistiky stále výrazne lepšie. Odrazilo sa to aj na vnímaní obáv ľudí z koronavírusu. V populácii sa miera obáv na stupnici od 1 (vôbec neznepokojuje) do 10 (extrémne znepokojuje) znížila z priemernej hodnoty 7,3 na 6,8. K zníženiu obáv z koronavírusu došlo aj u skupín, ktoré majú vyššiu priemernú hodnotu ako populácia, t.j. u žien, či ľudí, ktorí sa obávajú o svoj príjem. Najvyšší pokles obáv bol u ľudí, ktorí sú na tom finančne lepšie, u mužov a ľudí, ktorí žijú s deťmi alebo partnermi v jednej domácnosti.

 

Pre porovnanie - v USA zaznamenali prvý prípad nákazy 30. januára a približne v období prvého prieskumu na Slovensku bolo v USA 25. marca už skoro 69 tisíc nakazených (1260 úmrtí) a miera obáv 7,9. V období druhého prieskumu na Slovensku – 8. apríla bolo v USA už cez 438 tisíc nakazených a 17 500 úmrtí. Priemerná miera obáv obyvateľov USA sa zvýšila na 8,1 bodov na rovnakej desaťbodovej stupnici.

 

Ľudia na Slovensku sa v porovnaní s koncom marca cítia viac informovaní o koronavíruse (9 z 10 ľudí je informovaných, pričom takmer polovica sa považuje za veľmi dobre informovaných).

 


Do akej miery vás nový koronavírus znepokojuje?

 

U ľudí sa zmenšil aj strach zo smrti blízkych a, naopak, v súvislosti s diskutovanými obmedzeniami pohybu, hrozbami blackoutu mierne stúpol strach zo straty slobody. Strach majú ľudia naďalej viac o svojich najbližších (iní členovia rodiny, deti, rodičia) ako o seba.   

 

Čo vás v súvislosti s novým koronavírusom znepokojuje najviac?

A ako sa vyvíja spotrebiteľský pulz počas pandémie?

Opäť sme sa pýtali ľudí, z ktorých väčšina je primárne zodpovedná za nákup veľkej časti potravín do domácnosti. Spotrebitelia stále deklarovali zmenu svojho spotrebiteľského správania pri nákupe potravín, hoci už v menšej miere. Najviac, a to traja z piatich ľudí, si nakúpilo do rezervy zásoby jedla.

 


Aké sú konkrétne dôvody prečo ste si kúpili do zásoby viac jedla?

Ako uvažujú spotrebitelia v horizonte najbližších 3 mesiacov?

U spotrebiteľov pretrváva nastavenie na obmedzenie spotreby. Pri druhom meraní takmer polovica ľudí sa plánuje obmedzovať a znížiť svoje nákupy, z toho ženy opäť viac oproti mužom. 30 % sa plánuje čiastočne obmedzovať a odkladať väčšie položky na neskôr. Zhruba pätina opäť deklaruje, že bude nakupovať ako doposiaľ. Budú viac sporiť? Väčšina ľudí (3z5) bude sporiť ako doteraz, viac bude sporiť približne 30 % ľudí. Zmenilo sa niečo ohľadom oblastí, v ktorých ľudia svoju spotrebu obmedzia? Ani nie.

 

Najviac dotknuté segmenty ostávajú rovnaké. Výdavky spotrebitelia najviac obmedzia v reštauráciách, baroch, kaviarňach. Takmer trištvrtina ľudí plánuje znížiť výdavky v týchto zariadeniach. Takmer dve tretiny ľudí sa obmedzia pri výdavkoch na voľno-časové aktivity, kultúru, cestovanie či dovolenku. Výrazne sa to dotkne aj v kategóriách ako odevy, obuv, spotrebný tovar - ako elektronika. Skoro polovica ľudí sa uskromní s míňaním na bývanie, nábytok či vybavenie bytu.

 

V nasledujúcich 3 mesiacoch plánujete vaše priemerné mesačné výdavky ... ?

(výsledky za 2. meranie)

Zvyšovanie výdavkov ľudia očakávajú v segmente zdravie, zdravotná starostlivosť a sporenie, šetrenie.

 

Ako ľudia vnímajú svoju finančnú situáciu?

Súčasnú situáciu vníma po druhom meraní mierne viac ľudí ako horšiu (52%) a obavy ľudí o stratu alebo zníženie príjmu naďalej pretrvávajú až u približne polovici populácie.

 

Kým v úvode pandémie ľudia ešte veľmi nepociťovali, žeby sa ich finančne dotkla z pohľadu platenia účtov a základných nákupov, tak pred Veľkou nocou už takmer dvojnásobok ľudí priznalo problémy spôsobené koronavírusom a dvaja z piatich ľudí očakávajú, že sa ich dotkne v budúcnosti.

  

Ako sa finančná situácia ľudí môže dotknúť bankového sektora?


Dvaja z piatich ľudí, ktorí dnes majú hypotekárny alebo spotrebný úver si myslia, že ich schopnosť splácať úvery sa nasledujúce tri mesiace trochu alebo oveľa zhorší. Mierne viac ľudí na Slovensku (46 %) očakáva, že ich schopnosť tvoriť úspory v banke bude trochu alebo oveľa horšia v horizonte 3 mesiacov ako teraz.

O projekte Spotrebiteľský pulz počas pandémie

Výsledky a závery vyplývajú z ad-hoc meraní, ktorý realizovala agentúra 2muse v dňoch
23. – 24. marca 2020 a 8. apríla. Prieskum bol realizovaný online opytovaním cez 2muse on-line panel. Opytovaná bola reprezentatívna vzorka populácie SR vo veku 18+, kvótnym výberom, veľkosť vzorky prvého merania bola 311 respondentov a druhého 319 respondentov.

 

23. apríla 2020

Pre viac informácii o projekte nás prosím kontaktujte:

Stanislava Púčková, 2muse

Peter Sklenář, 2muse

Archív